Is Geschiedenis anders een zelfstandig te gebruiken methode?
Ja, Geschiedenis anders voldoet aan de kerndoelen en dekt de lesinhoud voor geschiedenis in de basisschool volledig af.

Voor welke leeftijdsgroep is Geschiedenis anders geschreven?
Het gaat bij Geschiedenis anders niet om teksten alleen, het gaat erom dat ieder kind op zijn eigen manier kan leren. Dit houdt in dat de kaarten aansluiten bij de sterke intelligenties van kinderen, bij hun kwaliteiten. Hierdoor is het mogelijk om kinderen echt tot verdieping te laten komen en is het niet meer noodzakelijk om de teksten op leeftijd te schrijven. De methode is geschikt voor kinderen vanaf groep 5. Er zijn inmiddels ook al voorlopertjes. Voor meer informatie, stuur een email.

Is de methode ook in het voortgezet onderwijs te gebruiken?
Ondanks dat de methode voor de basisschool ontwikkeld is, zijn er steeds meer scholen voor V.O. die met Geschiedenis anders aan de slag gaan. Met name ook omdat de opdrachten open gesteld zijn en er bij het opstellen van de teksten geen rekening is gehouden met een bepaalde leeftijdsgroep, is de methode geschikt voor kinderen van verschillende leeftijden.

Hoogbegaafdheid, zwakke lezers, combinatieklassen. Hoe gaat de methode hiermee om?
U heeft al kunnen lezen dat kinderen in de gelegenheid worden gesteld om zich op een eigen manier de lesstof eigen te maken. Dit kan individueel of in kleine groepen. Zo vallen verschillen tussen kinderen weg. Hoogbegaafde kinderen of zwakke lezers voelen zich geen uitzondering in de groep, de methode sluit immers aan bij ieders sterke kant. Hierdoor is de methode ook in heterogene leeftijdsgroepen prima in te zetten. U kunt bovendien zelf de volgorde van de thema's bepalen, gemakkelijk in combinatieklassen. Geschiedenis anders kent veel plusgroepen als klant. Kinderen die meer aan kunnen zijn in staat om zich met de kaarten helemaal te verdiepen in het onderwerp van hun eigen keuze.

Is Geschiedenis anders ook naast een traditionele methode te gebruiken?
Dit gebeurt al veel. Scholen zijn nog niet altijd toe aan het vervangen van hun huidige methode, maar willen wel graag op een andere manier met hun geschiedenisonderwijs omgaan. Door de thematische mappen aan te schaffen besparen ze bijvoorbeeld op hun jaarlijks terugkomende kosten voor werkschriften en komen ze tegemoet aan verschillen tussen kinderen.

Is Geschiedenis anders duur?
Waarschijnlijk is dit de goedkoopste methode die u kunt vinden. Het enige dat u immers hoeft aan te schaffen zijn de mappen van rond de 100 euro per stuk. Bij de activiteiten is rekening gehouden met materiaal dat standaard in iedere school aanwezig is.

Veel gestelde vragen
De Methode
Meervoudige Intelligenties
Thema's / Uitgaven
HOME   |   CONTACT    NIEUWS    BESTELLEN
webdesign-hosting-stiptweb.nl    |   copyright © klasse(n)advies