“Mensen zijn nieuwsgierig en leergierig, van meet af aan uit op sociale binding, kennis en vaardigheden. In de motivatiepsychologie wordt dit streven ook wel uitgedrukt in drie psychologische basisbehoeften die ieder mens eigen zijn: relatie, de behoefte aan competentie en de behoefte aan autonomie of onafhankelijkheid.”

(Hoogleraar Orthopedagogiek Luc Stevens in “Overdenken en doen”.)

Geschiedenis anders wil nadrukkelijk tegemoet komen aan de genoemde drie basisbehoeften. Om dit te bewerkstelligen is er voor gekozen om te werken met de theorie rond meervoudige intelligentie.

1. Relatie
De kaarten nodigen kinderen uit tot samenwerken. Bij Geschiedenis anders krijgt ieder kind binnen eenzelfde thema de gelegenheid om te laten zien wat hij of zij kan. Dit leidt tot wederzijds respect. Het gezamenlijk vieren van de grote diversiteit aan resultaten die samen binnen het thema een eenheid vormen zal leiden tot sterkere onderlinge relaties en zal de sociale vaardigheden vergroten.

2. Competentie
Bij het werken met meervoudige intelligentie, het aansluiten bij de verschillende manieren van leren van ieder individueel kind, wordt ieders werk gezien en gewaardeerd. Of het nu gaat om een gebouwd Vikingschip, een zelfgemaakt oertijdlied of een bladzijde uit het dagboek van Napoleon: Het één vult het ander aan en samen leren we van en met elkaar. Ieder krijgt de belangstelling die hij of zij verdient. Dat geeft een competent gevoel, vergroot de motivatie en maakt kinderen (en leerkrachten) betrokken bij hun leren. Je mag trots zijn op wat je hebt gepresteerd.

3. Autonomie
Bij Geschiedenis anders mag het kind kiezen. Welke kaart zal ik kiezen? Welke klus ga ik klaren? Behalve dat het motiveert om te mogen kiezen wat het best bij je past, leert het een kind verantwoordelijkheid te dragen voor de gekozen taak.
Het kind leert plannen, hoeveel tijd heb ik nog? Wanneer is de eindpresentatie? Is mijn werk klaar? Is het goed genoeg voor de presentatie?

Uitgangspunten
De Methode
Meervoudige Intelligenties
Thema's / Uitgaven
HOME   |   CONTACT    NIEUWS    BESTELLEN
webdesign-hosting-stiptweb.nl    |   copyright © klasse(n)advies