De methode Geschiedenis anders wordt uitgegeven door KLASSENADVIES, het organisatie- en adviesbureau van Marco Bastmeijer.
KLASSENADVIES gaat naast Geschiedenis anders nog andere materialen uitgeven die vrijwel altijd een directe relatie hebben met de intelligenties van Gardner. Als u hierin geïnteresseerd bent, dan is het raadzaam regelmatig deze website te bezoeken. Alle nieuwe materialen zullen op deze site te vinden zijn.

KLASSENADVIES is slechts een kleine uitgever. De voornaamste bron van inkomsten is het verzorgen van cursussen, trainingen en coachingstrajecten in het basis- en voortgezet onderwijs. Veelal betreft het hier trajecten, waarbij bijvoorbeeld onderstaande vragen centraal staan:

Wat is onze visie? Hoe krijgen we het voor elkaar om onze visie concreet vorm te geven? Hoe kunnen we door concreet aan de slag te gaan onze visie vormgeven: Stoppen met praten en aan het werk!
Hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op? Hoe krijgen we iedere leraar mee, in een goede samenwerking en harmonie en toch uitkomend bij ons ideaal? Hoe kunnen we de verschillen tussen leerkrachten benutten? 
Hoe kunnen we een goede combinatie maken tussen het oude en het nieuwe leren? Hoe behouden of halen we kwaliteit en geven we kinderen keuzevrijheid en zelfverantwoordelijkheid?
Hoe houden we plezier in ons werk? Hoe zorgen we voor een leerrijke omgeving die uitdagend en motiverend is voor kind en leraar?

Om het geheel aan vragen vorm te kunnen geven wordt een structuur gebruikt, een leeg onderwijsmodel dat met de school gaandeweg gevuld wordt. Dit door Marco Bastmeijer ontwikkelde model, dat de naam
VierKeerWijzer® draagt, is uniek in Nederland en wordt alleen door KLASSENADVIES geleverd.

VierKeerWijzer® is een model dat zowel op management-, leerkracht- als op kindniveau toe te passen is. Trefwoorden in het model zijn: doelgerichtheid, taakbewustzijn, flexibiliteit, leeromgeving, motivatie en reflectie.
Wat goed is moeten we behouden, wat beter kan gaan we aanpakken. Geheel in één context en passend in een door de school vastgestelde structuur, zodat een doorgaande lijn is verzekerd en er vanuit saamhorigheid gewerkt wordt met verschillen tussen mensen. Dit alles om uiteindelijk het doel te halen waar we voor staan: Goed onderwijs en gelukkige kinderen!
In de afgelopen jaren heeft het model zich bewezen in tal van verschillende trajecten en dit heeft geleid tot een hogere betrokkenheid en leerrendement.
VierKeerWijzer® is een leeg model. Iedere school, ongeacht visie en uitgangspunten kan het vullen. In een eigen tempo en gedurende een op maat gesneden traject.

Voor meer informatie: Stuur een email en u wordt benaderd.

 

De Methode
Meervoudige Intelligenties
Thema's / Uitgaven
HOME   |   CONTACT    NIEUWS    BESTELLEN
webdesign-hosting-stiptweb.nl    |   copyright © klasse(n)advies