Geschiedenis anders als zelfstandige methode

Met Geschiedenis anders voldoet u aan de kerndoelen zoals de Nederlandse overheid die heeft gesteld. Door het toepassen van het VierKeerWijzer®-model krijgt de leerkracht een structuur aangereikt die het mogelijk maakt om met alle kinderen de kerndoelen te behalen. Hieronder een overzicht van de werkwijze:

Vooraf
In de week voorafgaand aan het thema bereidt u de leerlingen voor door de kaarten te introduceren. Kinderen kunnen al gaan nadenken over de eventuele keuze die ze willen gaan maken. Ook het inrichten van een thematafel wekt de interesse op.

Start
De themaperiode start met de startactiviteit: een verhaal, een film, een excursie, een externe deskundige, een voorwerp, enz. Suggesties staan ook vermeld in de themahandleiding.De structuur van VierKeerWijzer®

In VIER stappen leert u kinderen omgaan met eigen keuzes en het verantwoordelijkheid dragen voor het halen van einddoelen en resultaat.


De V van Vragen
Aan het begin van de themaperiode worden vijf vragen centraal gesteld. Deze doelen, die als vragen worden gecommuniceerd, noteert u op het Vragenbord (een whiteboard met daarop een Vragensticker).

De I van Ik
Wat weten de kinderen al? Wat willen zij zelf nog weten? Wat zijn hun vragen?

De E van Experimenteren en Ervaren
Gedurende een bepaalde periode werken de kinderen aan een of meerdere opdrachtkaarten. Ze verzamelen materialen in hun portfolio en werken toe naar een presentatie. De leerkracht heeft de rol van begeleider. Met de doelen in zijn achterhoofd stuurt hij het individuele kind en de groep. Omdat ieder kind vanuit zijn eigen sterke intelligentie werkt, is het mogelijk met ieder kind te verdiepen. Als leerkracht is het natuurlijk ook goed mogelijk om kinderen te sturen in het kiezen van hun opdrachten. Vaak echter is dit niet nodig, omdat kinderen elkaar uitdagen ook voor andere kaarten te kiezen.

Wanneer u merkt dat de doelen niet gehaald worden, schroom dan niet een klassikale of groepsgerichte les te geven. De doelen moeten immers gehaald worden. Veel leerkrachten kiezen ervoor structureel één leerkrachtles per week in te ruimen voor eigen instructie en informatie.


De R van Resultaat en Reflectie
Tussentijds en aan het einde van de periode presenteren de kinderen hun werk. De leerkracht stuurt tijdens deze momenten weer aan op de doelen. Door de vele verschillende resultaten zullen de presentaties niet snel saai worden. Er is veel om naar te kijken, te luisteren of te doen! De 32 presentatievormen van Leren presenteren en de PresentatieWijzer helpen om het nog gevarieerder te maken.De toetsing
De kinderen weten wat de te beantwoorden vragen zijn, in de themaperiode worden deze regelmatig door de leerkracht aan de orde gesteld. Iedere presentatie wordt door de leerkracht gerelateerd aan de doelen. In het portfolio toont het kind aan wat hij gedaan heeft en dat hij de doelen gehaald heeft. Uiteraard staat het u vrij om een toetsje op te stellen waarin u de kinderen bevraagt op hun kennis.

Geschiedenis anders als verrijkingsmateriaal
Veel scholen werken met financiële meerjarenplannen waarin zij aangeven wanneer welke methode vervangen moet worden. Mocht u nog niet toe zijn aan het vervangen van uw huidige geschiedenismethode dan hoeft u niet te wachten: De kaarten en de vele lessuggesties in de handleiding van Geschiedenis anders zijn uitstekend te gebruiken als verrijkingsmateriaal naast iedere gangbare methode.

 

Gebruik van de methode
De Methode
Meervoudige Intelligenties
Thema's / Uitgaven
HOME   |   CONTACT    NIEUWS    BESTELLEN
webdesign-hosting-stiptweb.nl    |   copyright © klasse(n)advies