Iedere leerkracht heeft zijn eigen voorkeuren voor te geven vakken. Zo is dat voor Marco Bastmeijer het vak geschiedenis. Al snel ondervond Bastmeijer in zijn loopbaan als onderwijzer dat als je kinderen wilt motiveren voor dit prachtige vakgebied, je dit niet kon bereiken middels de traditionele methodes, die met name één werkvorm hanteren: Lezen van teksten en het beantwoorden van vragen. En dus werden er tijdens zijn lessen kastelen gebouwd, interviews gehouden, toneelstukken opgevoerd, tentoonstellingen ingericht, enz. Vakanties werden (en worden) altijd gecombineerd met bezoeken aan musea en historische plaatsen en zo groeide een manier van lesgeven die steeds serieuzere vormen ging aannemen.

Jaren geleden kwam Bastmeijer in aanraking met Gardners intelligenties. Hij ontdekte dat deze kennis een fantastische aanvulling betekende voor het vorm geven van zijn vak geschiedenis. Wil je kinderen motiveren dan moet je variëren. De acht intelligenties geven aan hoe verschillend mensen zijn en de theorie biedt daardoor een prima handreiking om variatie in de lessen in te bouwen. De geschiedenislessen werden geheel vormgegeven m.b.v. meervoudige intelligentie. Voor iedere intelligentie werden activiteiten bedacht en het werkte! Ieder kind was enthousiast en actief. Door de vele enthousiaste reacties van collega's, die de werkwijze overnamen ontstond het idee om het geheel aan activiteiten onder te brengen in een nieuwe geschiedenismethode. Een methode, ontstaan in de dagelijkse onderwijspraktijk.
Zo'n tien jaar was Bastmeijer directeur van verschillende basisscholen. Na zes jaar als “coördinator meervoudige intelligentie” voor SON Opleidingen te hebben gewerkt is hij zijn eigen bedrijf gestart. Zijn werkwijze, toegepast bij het vak geschiedenis, heeft hij omgebouwd naar een nieuw onderwijsmodel: VierKeerWijzer®.

Bastmeijer geeft lezingen, cursussen en trainingen en begeleidt tientallen scholen in basis- en voortgezet onderwijs die met meervoudige intelligentie en/of VierKeerWijzer® aan de slag willen.

Over de auteur
De Methode
Meervoudige Intelligenties
Thema's / Uitgaven
HOME   |   CONTACT    NIEUWS    BESTELLEN
webdesign-hosting-stiptweb.nl    |   copyright © klasse(n)advies